ÖNEMLİ TARİHLER


  • Ülke raporu, bildiri, atölye ve çalıştay başvuruları için son tarih: 

  • Kabul edilen başvuruların duyurulması ve programın ilanı:      
  • Tam metinlerin gönderilmesi için son tarih:   
  • Zirve tarihi:

7 Mayıs 2016
15 Mayıs 2016
21 Mayıs 2016
11 Haziran 2016
15 - 17 Temmuz 2016

İletişim Sponsoru/Communication Sponsor Ortaklar/Partners
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
 DESTEKÇİLERİMİZ/OUR SUPPORTERS