ÖNERİ BAŞVURU ALANLARI

 • Ülke Eğitim Raporu Sunumu:  Ülkenizin “Çokkültürlülük Deneyimleri”ne ilişkin rapor önerisi.
 • Bildiri Sunumu: Ana temaya uygun sözlü veya yazılı bildiri önerisi.
 • Atölye Uygulaması: Ana temaya uygun azami bir saatlik atölye uygulama önerisi.
 • Çalıştay Müzakeresi: Ana temaya uygun bir konunun tartışılmak üzere önerisi.

ÖNERİ ÖRNEKLERİ
Ülke Eğitim Raporu:

 • ‘Kültürlerarası Eğitim ve Eğitimde Çokkültürlülük Deneyimleri’ bağlamında ülkedeki uygulamaların raporu sunulacaktır.

Örnek Bildiri Konuları:
 • Karşılaştırmalı kültürlerarası eğitim
 • Eğitim ve toplumsal barış
 • Toplumsal farklılıkların zenginliğe dönüştürülmesinde eğitimin rolü
 • Eğitim ve temel insan hakları
 • Okul-çevre ilişkileri ve STK’ların rolü
 • Toplumsal barışa katkısı açısından öğretmen yetiştirme politikaları
 • Medya, barış ve eğitim
 • Toplumsal barış için sınıf ve okul içi iyi örnekler/uygulamalar
 • Sosyal medyanın çok kültürlülüğe yansımaları
 • Dijital mecralarda çok kültürlüğe katkı sağlayan uygulamalar
 • Farklı ülkelerdeki çok kültürlü eğitim uygulaması örnekleri
 • Eğitim programlarında çok kültürlülük
 • Eğitim ve uluslararası hareketlilikler (mobilite)
 • Eğitim ve göç olgusu
 • Eğitimde proje uygulamaları
 • Küresel eğitim ağlarının oluşumu, bugünü ve yarını/em>

Örnek Atölye - Uygulama Konuları:

 • Bireysel özgürlüklerin geliştirilmesinde eğitsel uygulamalar
 • Sosyal barış odaklı sınıf içi eğitim etkinlikleri
 • Kendiyle ve toplumuyla barışık bir nesil için eğitim uygulamaları
 • Çok-kültürlü öğretmen odalarının tasarımı
 • Hoşgörü odaklı sınıf içi eğitim etkinlikleri
 • Adalet odaklı sınıf içi eğitim etkinlikleri
 • Eşitlik odaklı sınıf içi eğitim etkinlikleri
 • Saygı odaklı sınıf içi eğitim etkinlikleri
 • Merhamet odaklı sınıf içi eğitim etkinlikleri
 • Sosyal medya, internet siteleri, mobil uygulamalar aracılığıyla çok kültürlülüğe katkı sağlayan uygulama örnekleri

Çalıştay Müzakere Konuları:

 • Barış eğitimi ve okul
 • Çokkültürlü eğitim uygulamaları
 • Eğitim programları ve kültürlerarası eğitim
 • Ders kitapları ve kültürlerarası eğitim
İletişim Sponsoru/Communication Sponsor Ortaklar/Partners
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
 DESTEKÇİLERİMİZ/OUR SUPPORTERS