YOL VE KONAKLAMA
 • Bulgaristan’dan katılacak paylaşım sahibi ve dinleyicilerden katılım bedeli alınmayacak, iaşeleri yürütme kurulunca karşılanacaktır.
 • Türkiye ve Bulgaristan dışından katılacak paylaşım sahiplerinin ulaşım, konaklama ve iaşeleri yürütme kurulunca karşılanacaktır.
 • Katılım bedelleri:
  • Dinleyici (Konaklamalı - Bulgaristan dışı): 150 €,
  • Dinleyici (Konaklamasız - Bulgaristan dışı): 50 €,
  • Paylaşım sahibi öğretmen, öğretmen adayı ve eğitimci (Konaklamalı - TR): 150 €,
  • Paylaşım sahibi öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi (Konaklamalı - TR): 200 €
 • Zirvenin Bilim, Danışma ve Yürütme kurullarında görev alanlardan katılım bedeli alınmayacak, ulaşım hariç konaklama ve iaşeleri yürütme kurulunca karşılanacaktır.
 • Türkiye vatandaşı paylaşım sahibi katılımcılar ve dinleyiciler, Zirve Sosyal Etkinlik Programı olarak gerçekleştirilecek  gezilere katılabilirler.
 DESTEKÇİLERİMİZ/OUR SUPPORTERS