BAŞVURU ALANLARI

 • Ülke Eğitim Raporu Sunumu:  Ülkenize ilişkin rapor önerisi.
 • Sözlü Bildiri: Ana temaya uygun bildiri önerisi.
 • Atölye Uygulaması: Ana temaya uygun atölye uygulama önerisi.
 • Çalıştay Müzakeresi: Ana temaya uygun bir konunun tartışılmak üzere önerisi.

ÖNERİ ÖRNEKLERİ
Ülke Eğitim Raporu:
‘İnsanlık İçin Eğitim’ bağlamında ülkedeki eğitim uygulamalarının insani boyutunu dikkate alarak toplumsal barış ve huzuru tesis etmedeki rolünü inceleyen ülke raporu sunulacaktır.
Örnek Bildiri Konuları:

 • Asya’da yetişmiş düşünürlerin eğitim için yol göstericiliği
 • Bilimlerin tasnifinde insan merkezlilik
 • Eğitim programlarının insan merkezliliği
 • Eğitim ve göç olgusu
 • Eğitim ve temel insan hakları
 • Eğitim ve toplumsal barış
 • Eğitim ve uluslararası hareketlilikler
 • Eğitimde iyi örnek ve uygulamalar
 • Eğitimde paradigmatik dönüşüm ve arayışlar
 • Eğitimin toplumsal barışa katkısında STK’ların rolü
 • Farklı ülkelerdeki çok kültürlü eğitim uygulaması örnekleri
 • İnsan iradesini geliştiren iyi eğitim uygulamaları
 • İnsan özgürlüğünü esas alan eğitim yaklaşımları
 • İnsanın yaratılışına uygun eğitim modellerinin geliştirilmesi
 • Özgün eğitim yaklaşımları çerçevesinde okul modeli
 • Özgün eğitim yaklaşımları çerçevesinde okulu yeniden kurmak
 • Özgün öğretim programlarının geliştirilmesi
 • Özgün eğitim yaklaşımları çerçevesinde öğretmen yetiştirme
 • Küreselleşme ve modern okul
 • Küresel Medya, barış ve eğitim
 • Modern eğitim yaklaşımlarının eleştirisi
 • Toplumsal barış için sınıf ve okul içi iyi örnekler/uygulamalar
 • Toplumsal barış ve öğretmen yetiştirme politikaları
 • Toplumsal farklılıklar ve eğitim
 • Yesevi, İbni Sina ve Farabi’nin eğitim yaklaşımları

Örnek Atölye - Uygulama Konuları:

 • Adalet odaklı sınıf içi eğitim etkinlikleri
 • Çok kültürlü öğretmen odalarının tasarımı
 • Hoşgörü odaklı sınıf içi eğitim etkinlikleri
 • Özgürlükçü eğitsel uygulamalar
 • Kendisi ve toplumla barışık bir nesil için eğitim uygulamaları
 • Merhamet odaklı okul ve sınıf içi eğitim etkinlikleri
 • Özgürlük odaklı sınıf içi eğitim etkinlikleri
 • Saygı odaklı sınıf içi eğitim etkinlikleri
 • Sosyal barış odaklı sınıf içi eğitim etkinlikleri

Çalıştay Müzakere Konuları:

 • Ahilik ve fütüvvet uygulamaları bağlamında barış toplumunun yeniden kurulması imkânı
 • İnsanın yaratılışına uygun eğitim yaklaşımları
 • Modern okulun açmazları ve alternatif çıkış yolları
 DESTEKÇİLERİMİZ/OUR SUPPORTERS