SUMMIT VENUE

II. Leading International Teachers Summit will be held at the Zirvesi New Star hotel in Skopje (newstar.com.mk)

İletişim Sponsoru/Communication Sponsor Ortaklar/Partners
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü
 DESTEKÇİLERİMİZ/OUR SUPPORTERS