III. ULUSLARARASI
ÖNCÜ ÖĞRETMENLER ZİRVESİ
Tema:
[İnsanlık için Eğitim - Education for Humanity]
5 - 7 Temmuz 2019 – Sofya, Bulgaristan

Türkiye ve çevre ülkeler için kalıcı huzurun, barışın ve işbirliğinin ihyası eğitim faaliyetleriyle, eğitimcilerin öncülüğünde gerçekleşecektir. Uluslararası Öncü Öğretmenler Zirvesi bu düşünceden hareketle düzenlenmektedir. İki yılda bir gerçekleşen Zirvenin bu yılki ana teması, ‘İnsanlık için Eğitim - Education for Humanityolarak belirlenmiştir.
Türkiye’nin yakın çevresinde ve dünyada her geçen gün artan bir huzursuzluk, savaş, iç çatışmalar ve karışıklık söz konusu olup insanlık gelecek endişesi yaşamaktadır. Öğretmenler olarak huzur, barış ve işbirliğini yaymanın yolu öncelikle kendi aramızda ortak bir dil ve söylem oluşturmaktan geçmektedir. Bu dil ve söylemin tarihî ve yerel deneyimlerimizde olduğunu biliyoruz. Bu hazineyi ortaya çıkarmak, çağdaş deneyimlerimizi karşılaştırmak, birlikte yaşama gayretimizi zenginleştirmek istiyoruz. Özge bir ifadeyle bu yöndeki gayretlerimizi artırmak ve aynı zamanda şimdiye kadar sahip olduğumuz bütün kazanımları öncelikle okul ve sınıf içi uygulamalara, bireye ve topluma yönelik eylemlere taşıyacak yöntem ve teknikler geliştirmek için buluşuyoruz. Öğrencilerimiz ve velilerimiz aracılığıyla Türkiye’de, yakın çevremizde ve dünyada, gelecek nesillerin huzuru, barışı ve ‘insanlık’ için umudu güçlendirmeyi amaçlıyoruz.
Daha iyi bir dünya için katkı sağlamak isteyen bütün eğitimcileri Bulgaristan’da düzenlenecek Zirveye davet ediyoruz.  ‘İnsanlık için Eğitim’ diyorsanız Zirvemize katılmanızı ve insanlık için daha iyi bir eğitime katkı vermenizi bekliyoruz. Bu bağlamda hazırlayacağınız ülke eğitim raporusözlü bildiriatölye uygulaması ve çalıştay müzakeresiönerilerinizle Zirveye katkıda bulunabilir; bilgi, beceri, düşünce ve deneyimlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

 DESTEKÇİLERİMİZ/OUR SUPPORTERS